משרד הבריאות

  • שביעות רצון המטופל גבוהה מיחס הצוות ומתן מענה לצרכים ולרצונות האישיים.
  • הרופא מכיר היטב את הדיירים ומסור לתפקידו.
  • העבודה הסוציאלית במוסד מבוצעת ברמה מקצועית גבוהה וניכרת רגישות ומעורבות רבה של העו"ס בכל המתרחש , כל הכבוד!!!
  • הפעילות התעסוקתית עשירה ויצירתית ותואמת לתמהיל הדיירים המגוון במחלקות.
  • קיים ציוד מגוון לטיפול בריפוי בעיסוק ולהפעלת הדיירים בתעסוקה.
  • מתקיים ארגון יעיל של ישיבות צוות רב מקצועי (תכנון, תיעוד , מעקב).
  • מתקיימים מעקבים תקופתיים הכוללים מטרות טיפול עדכניות. רישום הרצף הטיפןלי מוקפד מאד.
  • טבחית ותיקה מבשלת את הארוחות במטבח המרכזי במוסד לשביעות רצונם של המטופלים.